19 listopada 2011 r. Strzelecką Spółdzielnię Socjalną odwiedziła kolejna wizyta studyjna w ramach rządowego projektu systemowego 1.19: „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, którego realizatorem jest Fundacja Barka z Poznania. Uczestnikami wizyty byli reprezentanci władz samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy i stowarzyszeń z województwa podkarpackiego, którzy są zainteresowani tworzeniem spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej na swoim terenie.

Wizyta studyjna z woj. podkarpackiego
Skip to content