Działalność Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej została opisana w broszurze wydanej w ramach projektu pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie” realizowanego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej przez Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL.

SSS opisana w publikacji FRDL
Skip to content