W dniu 11 stycznia 2017 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu zorganizował w Strzeleckiej Spółdzielni Socjalnej spotkanie pn.:” Spotkanie edukacyjno-informacyjne z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej oraz sfery usług publicznych i sfery użyteczności publicznej, z których zadania mogą być zlecane PES”. Spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z terenu woj. opolskiego poprowadził Cezary Miżejewski – ekspert ekonomi społecznej.

Spotkanie z zakresu stosowania klauzul społecznych
Skip to content