W styczniu br. Strzelecką Spółdzielnię Socjalną odwiedziła grupa z Pragi. To był wyjazd zorganizowany przez praską organizację pożytku publicznego P3 – People, Planet, Profit, która zajmuje się promocją i doradztwem w zakresie przedsiębiorczości społecznej. W wizycie brali udział pracownicy instytucji zajmujących się tym tematem, m.in. Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, Agencji Integracji Społecznej przy Kancelarii Rządu Republiki Czeskiej, Wydziału Polityki Socjalnej Urzędu Wojewódzkiego w Ostrawie, Czeskiego i Morawskiego Związku Spółdzielni Produkcyjnych,Wydziału Odpowiedzialności Społecznej Czeskiego Banku Handlowego, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze. Wizyta polegała na wymianie doświadczeń z zakresu ekonomi społecznej. Uczestnicy zainteresowani byli działalnością spółdzielni socjalnych osób prawnych. W trakcie wizyty goście odwiedzili również jeden z domów Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA, gdzie zapoznali się z zasadami funkcjonowania tego typu organizacji.

Wizyta przedstawicieli instytucji rządowych z Pragi
Skip to content