W związku z wygranym konkursem ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach projektu systemowego 7.1.3 z zakresu ekonomii społecznej Strzelecka Spółdzielnia Socjalna w zorganizowała w dniach 11-13 czerwca 2012 r. wizytę studyjną.  Uczestnicy gościli w Strzelcach Opolskich przez 3 dni w ciągu których odwiedzili podmioty związane z ekonomią społeczną działające na terenie gminy. W trakcie wizyty zorganizowana została wycieczka na Górę św. Anny, gdzie goście poznali lokalną historię. Celem wizyty było przedstawienie jak podmioty ekonomii społecznej funkcjonują w gminie Strzelce Op., jaką rolę odgrywają w gospodarce społecznej lokalne władze. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele władz samorządowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Urzędów Pracy oraz stowarzyszeń z woj. lubuskiego.

Wizyta studyjna z woj. lubuskiego
Skip to content