19 października 2011 r. po raz kolejny Strzelecką Spółdzielnię Socjalną odwiedziła wizyta studyjna w ramach rządowego projektu systemowego 1.19: „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, którego realizatorem jest Fundacja Barka z Poznania. Uczestnikami wizyty byli reprezentanci władz samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy i stowarzyszeń z województwa podkarpackiego, którzy są zainteresowani tworzeniem spółdzielni socjalnych, Centrów Integracji Społecznej i innych podmiotów ekonomii społecznej na swoim terenie. Uczestnicy wizyty gościli w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, odwiedzili spółdzielnie socjalne (Strzelecką Spółdzielnię Socjalną, „Sydoraj”), Centrum Integracji Społecznej oraz dom Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej BARKA.

 

Wizyta studyjna
Skip to content