Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

 1. Przedsiębiorstwo Społeczne +
  Pragniemy poinformować, iż w wyniku złożonego wniosku oraz podpisanej umowy z dnia 28.11.2023 r. pomiędzy Strzelecką Spółdzielnią Socjalną w Strzelcach Opolskich a Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Niniejsza umowa jest umową o wsparcie działalności podmiotów ekonomii społecznej w ramach Programu w rozumieniu art. 35 ust. 5 ustawy
  Wysokość dofinansowania: 69 370,35 zł.
  Głównym celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie PS dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych.
  W ramach wsparcia zostały dofinansowane następujące instrumenty wsparcia:
  • Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia (dofinansowania do wynagrodzenia 5 pracowników zatrudnionego w PS.)
  • Instrument 2 – Wsparcie bieżące (uzyskanie środków na pokrycie części niezbędnych kosztów stałych)

Dziękujemy za udzielone wsparcie i możliwości rozwoju naszej jednostki.

 

 

Skip to content